Όροι χρήσης

O ιστότοπος www.e-kahraman.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα διαδικτυακής πώλησης προϊόντων (εφεξής το e-shop) που δημιούργησε ο Γουβεράκης Γιώργος. Η εταιρεία φέρει την επωνυμία ΓΟΥΒΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ||KAHRAMAN, εδρεύει στην Κονδυλάκη 13, 73131 στα ΧΑΝΙΑ με υποκατάστημα στην Αποκορώνου 77 στα Χανιά και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. 150355049 και Δ.Ο.Υ. Χανίων και διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@kahraman.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 2821 027311 (εφεξής KAHRAMAN).

Προτού εισέλθετε στο e-shop και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του e-shop της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω του ανωτέρω e-shop διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Γενικοί όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

H εταιρεία KAHRAMAN δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές.

Η KAHRAMAN, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν ελάχιστα από το τελικό προϊόν που θα παραλάβετε, επειδή όλα τα προϊόντα μας είναι χειροποίητα και είναι αδύνατο να αντιγραφούν εξ ολοκλήρου.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο e-shop και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ήαικαι ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Ευθύνη του Χρήστη

Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του e-shop σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης.

Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια πεδία όπως το όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κ.λπ. στις διαδικτυακές φόρμες επικοινωνίας.

Η χρήση του e-shop υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μη χρησιμοποιείται το e-shop μας με σκοπό την παράβαση των προαναφερθέντων νόμων.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί το e-shop για:

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο,  προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.,
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τον νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, όπως επίσης την ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, την παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, τη συλλογή ή την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επιπλέον ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση και άλλοι συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη προκύψει από τρίτα μέλη που χρησιμοποιούν το e-shop μας.

Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός τυχόν ποινικών ή/και αστικών κυρώσεων θα επιφέρει διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Τρόποι πληρωμής

 • Πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover
 • Ηλεκτρονικό πορτοφόλι Masterpass
 • Τραπεζική κατάθεση στην τράπεζα Alpha Bank
  IBAN GR2501406600660002002022789
  Ονοματεπώνυμο δικαιούχου: Γεώργιος Γουβεράκης
 • Παραλαβή από τα καταστήματα μας

Ασφάλεια συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL).

Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας, έως ότου να φτάσει στον συγκεκριμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η επιχείρηση μας δεν λαμβάνει κανένα στοιχείο σχετικά με τα στοιχεία πληρωμής παρά μόνο ότι η πληρωμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Εφόσον η πληρωμή ολοκληρωθεί με επιτυχία ο χρήστης επιστρέφει στην ιστοσελίδα μας και ολοκληρώνει την παραγγελία του.

Πολιτική επιστροφών/ακυρώσεων

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτές είναι οι εξής:

 • Όταν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
 • Στη σπάνια περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα που έχετε λάβει έχουν κάποιο ελάττωμα με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας.
 • Στην περίπτωση κατά την οποία το e-shop σας απέστειλε λάθος προϊόντα και όχι αυτά που παραγγείλατε.

Στις παραπάνω περιπτώσεις ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει εντός (14) δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, πλήρη, χωρίς φθορές, στην αρχική συσκευασία τους, ενώ τα καρτελάκια σήμανσης (barcode) θα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους κατάσταση συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς. Σε περίπτωση που η επιστροφή δε γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να μη κάνει αποδεκτά τα προϊόντα και να μην προχωρήσει σε αντικατάστασή τους.

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον πελάτη.

Λάβετε υπόψη ότι επιστροφή χρημάτων γίνεται.

Μια παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί πριν από την ημερομηνία αποστολής της.

Σε κάθε περίπτωση, ειδοποιήστε μας μέσω email στο info@kahraman.gr ή τηλεφωνικώς στα 2821027311 ή 6979449119.

Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

 • Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινόμενων ή απεργιών, καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπου δύναται να επηρεαστεί η μεταφορά και η παράδοση της παραγγελίας σας.
 • Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνία μαζί σας, στις περιπτώσεις που θα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με την παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν, είτε σε σχέση με την πληρωμή του, είτε σε σχέση με τα στοιχεία που μας έχετε δώσει.

Σε περίπτωση που το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας.

 • Σε περίπτωση αποστολής του δέματος σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email info@kahraman.gr μας ή στα τηλέφωνα 2821027311 & 6979449119 για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε.